عشق یعنی...

 

عشق یعنی...

 

عشق یعنی دل سپردندر الست         از می الهی مست مست

         عشق یعنی  ذکر  ناموس  خدا          یا علی گفتن به زیر دست و پا

     عشق یعنی جلوه ی صبر خدا          شرم ایوب نبی از مرتضی

          عشق بر دلداده فرمان می دهد         عاشق جان داده را جان می دهد

    عشق باعث شد که دل سامان گرفت        پشت درب خانه زهرا جان گرفت

        عشق یعنی انقلاب فاطمه         از کبودی چشم  تار فاطمه

  عشق یعنی عشق ناب فاطمه         بیت الاحزان خراب فاطمه

/ 0 نظر / 16 بازدید